top of page

Dopamin och beroende

Alkohol och droger kan leda till förändringar i hjärnans dopaminvägar

Dopamin och beroende

Dopamin är en signalsubstans som är involverad i belönings- och njutningsvägar i hjärnan. Det frigörs som svar på njutbara upplevelser, som att äta eller ha sex, och hjälper till att förstärka beteenden som leder till dessa upplevelser.

Ämnen som alkohol och droger kan orsaka en ökning av dopaminnivåerna i hjärnan. När en person använder alkohol eller droger, översvämmas deras hjärna med dopamin, vilket leder till känslor av njutning och belöning. Detta kan förstärka beteendet av att använda ämnet, vilket leder till utveckling av missbruk.

Men med tiden vänjer sig hjärnan vid de höga nivåerna av dopamin och kan börja minska mängden dopaminreceptorer eller bli mindre känslig för signalsubstansen. Detta kan leda till en minskning av nöjet och belöningen förknippad med ämnet, vilket gör att personen använder mer av ämnet i ett försök att uppnå samma effekt.

Fortsatt användning av alkohol och droger kan också leda till långsiktiga förändringar i hjärnans dopaminvägar, vilket leder till en minskning av den totala dopaminfunktionen. Detta kan leda till en rad negativa konsekvenser, såsom anhedoni (oförmåga att uppleva njutning), försämrat beslutsfattande och svårigheter med impulskontroll.

Sammanfattningsvis kan överanvändning av alkohol och droger leda till förändringar i dopaminnivåer och funktion i hjärnan, vilket kan bidra till utvecklingen av missbruk och en rad negativa konsekvenser.

bottom of page