top of page

ADHD eller ADD?

Idag delas ADHD in i tre undertyper

ADHD eller ADD?

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och Attention-Deficit Disorder (ADD) är liknande störningar som kännetecknas av svårigheter att uppmärksamma, impulsivitet och hyperaktivitet. Det finns dock några viktiga skillnader mellan de två störningarna:

Terminologi: ADHD är den nuvarande termen som används för att beskriva störningen, medan ADD är en äldre term som inte längre används lika ofta.

Subtyper: ADHD delas in i tre undertyper: övervägande ouppmärksam presentation, övervägande hyperaktiv/impulsiv presentation och kombinerad presentation. ADD användes för att beskriva störningens övervägande ouppmärksamma presentation, medan hyperaktivitet inte var ett kännetecken för störningen.

Diagnos: De diagnostiska kriterierna för ADHD har uppdaterats över tid, och de nuvarande kriterierna inkluderar både ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet som nyckeldrag för störningen. Kriterierna för ADD var mer fokuserade på ouppmärksamhet och inkluderade inte hyperaktivitet/impulsivitet som en nyckelfunktion.

Sammantaget är den största skillnaden mellan ADHD och ADD inkluderingen av hyperaktivitet/impulsivitet som ett nyckeldrag i störningen. ADHD inkluderar alla undertyper av störningen, medan ADD användes för att beskriva störningens övervägande ouppmärksamma presentation.

bottom of page