top of page

Ätstörning

Är någon du känner drabbad?

Ätstörning

Ätstörningar är allvarliga psykiska sjukdomar som kännetecknas av onormala eller störda matvanor. Det finns flera olika typer av ätstörningar, inklusive anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningsstörning.

Anorexia nervosa kännetecknas av en rädsla för att gå upp i vikt och en förvrängd kroppsuppfattning, vilket leder till extrem viktminskning genom restriktivt ätande och överdriven träning.

Bulimia nervosa innebär hetsätning följt av utrensningsbeteenden som att kräkningar eller använda laxermedel för att eliminera maten från kroppen.

Hetsätningsstörning innebär återkommande episoder av hetsätning utan utrensningsbeteenden.

Den exakta orsaken till ätstörningar är inte helt klarlagda, men de tros vara orsakade av en kombination av genetiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Riskfaktorer för att utveckla en ätstörning inkluderar att ha en familjehistoria av ätstörningar, uppleva trauma eller missbruk och att ha vissa personlighetsdrag som perfektionism eller låg självkänsla.

Symtom på ätstörningar kan inkludera extrema viktförändringar, upptagenhet med mat och kroppsuppfattning och ohälsosamma matvanor som att begränsa matintaget eller rensa ut efter att ha ätit.

Fysiska konsekvenser av ätstörningar kan vara undernäring, elektrolytobalanser och organskador. Ätstörningar kan också få allvarliga känslomässiga och sociala konsekvenser, såsom isolering och ansträngda relationer.

Den bästa behandlingen för ätstörningar inkluderar vanligtvis en kombination av terapi, kostrådgivning och medicinsk övervakning. Stödgrupper kan också vara en viktig del av återhämtningen. Stödgrupper kan ge en säker och stödjande miljö för individer att diskutera sina erfarenheter, dela hanteringsstrategier och erbjuda uppmuntran och motivation att fortsätta behandlingen. Det är viktigt för individer med ätstörningar att söka hjälp från en psykiatrisk specialist som är utbildad i behandling av ätstörningar.

bottom of page