top of page
Wix email logo.png

Unga behöver inte sjukförklaras: Angelchat ett alternativ till psykiatrin


Ungas psykiska ohälsa ökar. Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet och Ing-Marie Wieselgren, psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och regioner pratade i Vetenskapsradion om hur värdefullt det är för unga personer att diskutera sina personliga utmaningar med vanliga människor. Appen Angelchat erbjuder just detta.

Effekten av att tala med någon som lyssnar är påfallande och kan upplevas anmärkningsvärd, säger Sven Bremberg, som även anser att det är viktigt att inte belasta vården med utmaningar som inte bör betraktas som sjukdomar utan att ungdomar i stor utsträckning bör kunna prata med icke-yrkesutbildad personal om sådant de upplever som emotionellt jobbigt.

För att hjälpa människor hitta någon de kan relatera till startade Johan Bergenudd och Karolina Öman appen Angelchat. Sedan start har den laddats ned 100,000 gånger och en vanlig dag är hundratals användare inne i appen för att söka eller erbjuda stöd som änglar.

“Vi kände att det saknades en kanal där människor både kan erbjuda och söka stöd för personliga utmaningar. Med tanke på att det alltid finns någon som redan gått igenom samma sak som du just nu lider av är det nästan oförskämt att hålla den kunskapen dold från dig.” säger Karolina.

Angelchats kärna är appens matchningsalgoritm som kombinerar ett stort antal datapunkter baserat på användarens profil, demografi och aktivitet för att matcha personer som är mest sannolika att kunna relatera till varandra.

“Något som fascinerar är att den som ger stöd får en möjlighet att förvandla sina svåraste erfarenheter till sina starkaste tillgångar genom att hjälpa andra. Det gör att appen är lika betydelsefull för båda parter och att man kan stanna kvar och erbjuda stöd till någon annan när man mår bättre.” inflikar Johan.

OM ANGELCHAT

Angelchat finansieras hittills med hjälp av riskkapital från namnkunniga investerare som EVOs grundare Fredrik Österberg och CityDentals grundare Mattias Santesson, men målsättningen är att bli självförsörjande inom tre till fem år.


bottom of page