top of page
Wix email logo.png

Bli kvitt din oro med Angelchat

Viktigt att prata om det som oroar, och gärna med en person som förstår genom egen erfarenhet.


Många upplever ångest

Ibland känns världen helt galen. Samhället hade knappt öppnat efter två års nedstängning när den fruktansvärda invasionen av Ukraina inleddes. Det är inte så konstigt att många upplever ångest, rädsla och andra känslomässiga problem. Faktum är att idag upplever 55% av kvinnor i åldern 16-29 år nedsatt psykiskt välbefinnande. Sociala medier påverkar den här demografiska gruppen i mer negativ bemärkelse än andra. Enligt forskarna beror det på social press och ohälsosamma jämförelser med andras liv, som ofta ter sig bättre än ens eget i flödet.

Upplevd ensamhet är ett stort problem

Trots att det med dagens teknik finns så många möjligheter att komma i kontakt med andra, upplever många att de står ensamma med sina svåraste personliga utmaningar. Forskare anser att ensamhet kan vara det största hotet mot psykisk hälsa globalt och i vissa länder, som t.ex. England, försöker man motverka problemet genom inrättandet av en ensamhetsministerpost. Förr i tiden sa man att det krävdes en hel by för att uppfostra ett barn och idag är det tydligt att familj och vänner inte alltid räcker till för att tillgodose en persons alla behov.

Tala med någon som upplevt det du upplever

Studier pekar på att människor kan komma ur sin ensamhet och få bra stöd genom att lätta på sitt hjärta genom att tala med en person som förstår vad de går igenom eftersom man har upplevt samma saker - till exempel utsatthet, ångest, ätstörningar eller annat destruktivt beteende - eller att man delar samma typ av diagnos, t.ex. adhd, ptsd eller autism.

Peer-to-peer funkar

Den här typen av stöd kallas på engelska för peer-to-peer och gagnar i hög grad både den som ger och den som söker stöd. Den som söker stöd blir kvitt stigmat kring sitt problem och kan uppleva hopp och frihet eftersom den andra personen på ett trovärdigt sätt förstår. Medan den som erbjuder stöd upplever meningsfullhet och närhet och kan förvandla sina tuffaste utmaningar till sina starkaste tillgångar genom att hjälpa andra.

En app där vi ger varandra ovillkorligt stöd

Appen Angelchat erbjuder en plattform där man snabbt och helt anonymt kan skapa en profil, matchas och chatta med personer som delar exakt samma erfarenheter som man själv går igenom. Appen används redan av tusentals personer och många användare rapporterar att de funnit förståelse och mening som de tidigare upplevt att de saknat. Just att man är anonym uppfattas enligt många användare som helt avgörande.

bottom of page