top of page

Få stöd

ADHD

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

ADHD eller ADD?

Idag delas ADHD in i tre undertyper

Autism

En funktionsnedsättning som påverkar kommunikation och social interaktion

Beroende och missbruk

En oförmåga att kontrollera användningen av ett ämne trots negativa konsekvenser

Dopamin och beroende

Alkohol och droger kan leda till förändringar i hjärnans dopaminvägar

En berättelse om övergrepp

Instängd i en cykel av övergrepp

Placeholder Image

Ensamhet

Vad är egentligen ensamhet och varför kan det kännas så jobbigt?

Hederskultur

Ett socialt system där upplevd heder och integritet står i centrum med betoning på traditionella könsroller

Hur farligt är cannabis?

Potentiella risker och negativa effekter

Hög av att räkna kalorier

En story om ätstörning

Jag slets mellan kärleken och lojaliteten till min familj

Om konsekvenser av hederskultur i Sverige

Konstant uppjagad

PTSD kan uppstå som resultat av ett stressigt arbete

bottom of page