top of page
Emission_header.png

Vill du bli delägare i Angelchat?

Vi vet att stöd från personer som delar erfarenheter är mycket värdefullt. Men det kostar pengar att driva en app. Därför sökare vi fler delägare. Vill du vara med oss och bekämpa emotionell ensamhet?

Angelchat är en säker och anonym chatt som kopplar ihop personer av samma kön, där den ena söker och den andra erbjuder stöd.

Välkommen.png
Chatt.png

Få stöd av dem som förstår dig

Erbjud el sök.png

Erbjud eller sök stöd 24/7

Ju fler.png

Ju fler användare, desto bättre matchning

Bli delägare i Angelchat. Investera från 5000 kr.

Pris per aktie:
312,50 SEK/aktie
Minsta teckningspost:
16 aktier
Antal aktier i emissionen:
3 200 st
Teckningsperiod:
2 – 12 december
Anledning till emission:
Teknikutveckling & växa medlemsbasen
Totala antalet aktier i emissionen:
65 444 st
Totala antalet aktier efter emissionen:
68 644 st
Validation.png

”Effekten av att tala med någon som lyssnar är påfallande och kan upplevas anmärkningsvärd.”

Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet.

Motiv till emission

Angelchat ser idag behov av vidareutveckling och marknadsföring för att förbättra användarupplevelsen samt sprida budskapet till de som söker (eller erbjuder) stöd. Design av nytt UX är framtagen och nu behövs pengar för att implemente- ra det i appen samt att nå ut till de som behöver den. Din investering kommer hjälpa till att säkra dessa initiativ.

Distribution av emissionslikvid

Kapitalet som tillförs Angelchat i den här nyemissionen kommer främst att allokeras enligt prioriteringsordningen.
 

  • Optimera affärsmodellen.

  • Implementera nytt UX (layout, design och funktionalitet).

  • Öka antalet aktiva användare.

Tre starka anledningar att investera i Angelchat

1. 

Uppnådd product market fit

Idag har Angelchat laddats ned över 120 000 gånger. Angelchat besvarar ett uppdämt behov. Ledande auktoriteter på området lovordar appen.

2. 

Rätt förutsättningar för kostnadseffektiv tillväxt

Angelchat lyckas anskaffa nya medlemmar till en låg kostnad och även behålla användarna över tid, vilket ger goda möjligheter att växa effektivt. Angelchat kan aktivera fler intäktsben för att skapa en hållbarare och lönsammare tillväxtresa.

3. 

Global marknad med stark underliggande trend

Psykisk hälsa prioriteras i en allt större grad. Utvecklingen gör Angelchat mer relevant och efterfrågad. Enligt en rapport av Deloitte förväntas appar likt Angelchats växa med 24,2 procent/år fram till och med 2027.

Affärsmodell

Angelchat har testat olika intäktsmodeller och planen är att skapa intäkter från annonsering för de som använder gratisversionen samt genom abonnemang på Premium-versionen. Abonnemangen kan dels betalas av företag som vill erbjuda appen till sina medarbetare eller kunder (t.ex. försäkrings- och telekombolag) samt av privatpersoner som vill ha mer innehåll och funktionalitet och slippa annonser. 

Group 13779.png

Annonsering
& Merch

Group 13780.png

Premium
(B2C & B2B2C)

Group 13781.png

B2B

Vid 1 miljon användare/månad beräknar Angelchat omsätta drygt 20 MSEK per månad

bl.a. genom ett partnerskap med en amerikansk fond som garanterar 1,7 miljoner nedladdningar över 18 månader.

Skärmavbild 2022-11-28 kl. 21.51 5.png

Hör av dig!

Önskar du mer information hittar du komplett Investeringsmemorandum nedan. Har du frågor eller funderingar, mejla oss gärna. 

IM

bottom of page