top of page

Akut hjälp

Angelchat är en app för emotionell support men kritiska nödsituationer ska hanteras av vården. 

Om du själv eller din chattvän behöver komma i kontakt med vården, kontakta någon av följande organisationer eller ring 1177 där en sjuksköterska hjälper till att bedöma vilken typ av insats som krävs.

SOS Alarm

VID KRISSITUATION RING 112

Kvinnofridslinjen
Vid våld och hot: ring 020-50 50 50

 

MIND
Självmordslinjen: ring 90101

 

Suicide Zero
10 korta råd för att hjälpa när någon mår riktigt dåligt

 

SHEDO
Självskadechatten

bottom of page