Website.png

MOT ENSAMHET.

Tillsammans.

1 AV 3 UNGA KVINNOR LIDER AV NEDSATT PSYKISKT VÄLBEFINNANDE. 

ENSAMHET ÄR DET STÖRSTA HOTET. 

Angelchat är en anonym och säker chat som kopplar ihop personer med erfarenhet av samma problematik, där en söker och den andra erbjuder stöd.

VILL DU VETA MER?

Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_1
google-play-badge.png
  • Facebook
  • Instagram
Burgyndy_gradient.jpg

Det var en enorm lättnad att få prata med Anna som varit på botten själv och kämpat sig upp – hon ger mig lugn, stöttar och inspirerar mig.

LINN, SOM FÅR HJÄLP PÅ ANGELCHAT

Det är väldigt vanligt att vi drar oss undan när vi mår dåligt. På Angelchat kan du börja prata anonymt och bryta din isolering.

ANNA, SOM GER STÖD PÅ ANGELCHAT

ATT PRATA MED NÅGON

som fullt ut förstår ditt problem genom att ha lyckats hantera det själv är ofta ett värdefullt komplement till professionell hjälp som saknar personlig erfarenhet.

 

Vi matchar dig rätt med andra baserat på vår unika matchningsalgoritm.

 

Chatta anonymt med personer av samma kön, som kan vägleda dig dig ur emotionell ensamhet. 

Burgyndy_gradient.jpg

VEM KAN BLI ÄNGEL PÅ ANGELCHAT?

Tänk att svåra saker du tagit dig igenom kan vara till stor hjälp för någon annan. Det är något väldigt fint och stort i det. Att hjälpa andra sägs dessutom vara den högsta formen av självutveckling.

För att bli ängel på Angelchat behöver du:

  • vara över 18 år

  • ha egen erfarenhet av någon form av psykisk ohälsa, missbruk eller diagnos

  • vara bra på att lyssna, stötta och peppa

  • vilja utvecklas genom att hjälpa andra

  • Facebook
  • Instagram

  Copyright Angelchat AB © 2020 All Rights Reserved.